Januar 12 2008 0Comment

Završeni radovi u Vukovaru

Nedavno su završeni radovi na građevini „Tvornica za proizvodnju aparata za vodu“, a Investitor je bila firma „DUROCOOL SYSTEMS“ d.o.o. Vukovar.

Konstrukcija hale sastoji se od elemenata iz programa za proizvodnju prefabrikovanih armiranobetonskih elemenata za izradu i montažu armiranobetonskih konstrukcija tip „TEHNA“ Gračanica, a sastoji se od slijedećih konstruktivnih elemenata:

  • AB temelji samci
  • AB montažni stubovi
  • Međuspratne PI ploče
  • Međuspratne „L“ i obrnute „T“ grede
  • Krovne „T140“ grede
  • Krovna „T“ korita
  • Sekundarni krovni nosači – rožnjače

Pored izrade, transporta i montaže AB konstrukcije, naša firma je uspješno izvela i sve građevinsko – zanatske radove. Radi se o građevini čija je površina 2900 m2, a svi radovi izvedeni su stručno i kvalitetno prije ugovorenih rokova.

Write a Reply or Comment