• info@tehna.ba
  • Pišite nam!
  • +387 (0)35 714 609
  • Pozovite nas!

Omnia ploča: (širina do 3m)

Betonske ploče debljine cca 5 cm proizvode se u širinama do 3 m. Statički potrebna donja armatura i rešetkasti nosači, koji osiguravaju krutost sklopa i vezu sa betonom, već su ugrađeni u proizvodnom pogonu prefabrikovanih konstrukcija.

Stropni elementi se uglavnom koriste kao jednorasponski ili kontinuirani sistemi nosača raspona do 7,50 m. Ali ni poprečno zategnuti stropovi, a posebno ravni stropovi s dimenzijama mreže do 10 m više nisu neuobičajeni. Ovdje je, naravno, neophodan raspored y-armature sa odstojnicima na površini prefabrikovanog elementa i ugradnja probojne posmične armature.

Reference u kojima su korištene Omnia ploče