• info@tehna.ba
  • Pišite nam!
  • +387 (0)35 714 609
  • Pozovite nas!

Krovni nosači: (A, I i T presjek)

A nosač

Nagib 7°
Raspon do 36 m
Marka betona >= C 30/37
Mogućnost otvora za instalacije
Idealan za velike raspone

I nosač

Raspon do 36 m
Marka betona >= C 30/37
Mogućnost otvora za instalacije
Idealan za velike raspone

T nosač

Nagib do 2°
Statička visina 70, 90, 100, 110, 120 i 140 cm
Raspon do 20 m
Marka betona >= C 30/37
Mogućnost otvora za instalacije
T nosač tip T90 može se koristiti kao nosač sa portalni kran, kao i za rubne krovne elemente koji se koriste za odvonju.

Reference u kojima su korišteni krovni nosači