ISO 9001:2008 Certifikat

POSJEDUJEMO CERTIFIKAT ISO 9001:2008

Posebno je važno istaći da G.T.D. Tehna posjeduje ISO 9001 certifikat koji garantira međunarodne standarde proizvodnje i upravljanja kvalitetom u poslovnoj organizaciji. Ovo je nedvojben pokazatelj da je G.T.D. Tehna ispunila najvažnije uvjete za kvalitetnu i sigurnu proizvodnju, te uskladila svoje poslovanje sa međunarodno priznatim normama.

CE Certifikat

CE oznaku mora imati svaki industrijski proizvod koji je obuhvaćen jedom ili više direktiva Novog pristupa Evropske unije prije stavljanja na tržište zemalja članica Evropske unije i zemalja Evropskog ekonomskog prostora –EEA (Norveška, Island i Lihtenštajn).

Proizvod koji nosi CE oznaku može biti slobodno distribuiran unutar Ova oznaka pokazuje da proizvod zadovoljava sve esencijalne zahtjeve sigurnosti, zaštite zdravlja i života ljudi, zaštite imovine, zaštite okoliša te zaštite javnog interesa, koji su propisani EU direktivama tzv. “novog pristupa”.

CE oznaka potvrđuje da je ispoštovana procedura za ocjenu usklađenosti sa odgovarajućom direktivom.